Sosyal Sorumluluk

Kurumsal

Doğamızı seviyoruz ve doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak geri dönüşümü destekliyoruz.

Lider Kozmetik olarak yeşili ve ağacı önemsiyor, bölgemizdeki ‘Geleceğe Nefes’ Ağaçlandırma Projesini destekliyoruz. Bugün fidan yarın nefes hedefiyle, sürekli gelişen yeşil alanlarımızı bölgemizdeki ağaç dikimine katkılarımızla daha da büyütüyoruz…

Geleceğe Nefes Destek Sertifikalarımız

Çevre Politikamız

Sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında pazar ve müşteri ihtiyaçlarını karşılarken tüm faaliyetlerimizin çevre performaslarında sürekli iyileştirmeler yaparak çevreye duyarlı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

 • Organizasyonumuzun ulusal ve uluslararası standartlara uyumluluğunun sürdürülebilir olması
 • Doğal kaynakların korunması için enerji kullanımının azaltılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlamak.
 • Çevre performansımızı arttırmak için çevre yönetim sistemimizi ve uygularımızı sürekli geliştirmek
 • Üretim faaliyetlerimizin her alanında çevreyi korumak için gereken duyarlılığı sergilemek
 • Doğaya karşı sorumluluğumuz gereği sürdürülebilirlik ilkemiz kapsamımızda çevresel ayakizimizi azaltmak
 • Ürün ve faaliyetlerimizin çevresel açıdan güvenli olmasını sağlamak

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Lider Kozmetik olarak insanın en değerli varlığımız olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ve her türlü kaybı en aza indirmek için sistemimizde sürekli iyileştirmeler yapmak her zaman önceliğimizdir.

 • Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konulardaki riskleri belirlemek ve bu riskleri mümkün olabilen en düşük seviyeye indirebilmek için, hedeflerimizi OHSAS 18001 Yönetim Sistemi kapsamında oluşturmak.
 • Tüm faaliyetlerimizde, yeni ürün çalışmalarımızda, proses ve mühendislik değişimlerinden doğabilecek tüm risklerin sürekli olarak belirlenmesi ve en aza indirilmesi için sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması
 • Organizasyonumuzun ulusal ve uluslararası standartlara uyumluluğunun sürdürülebilir olması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlamasının sürekli olarak yapılması ve gereken aksiyonların en iyi şekilde alınması
 • Tüm çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın ve ziyaretçilerimizin bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikler kazandırılması, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanması

Ürün Kalite Politikamız

Müşterilerimizin tercihi olabilmemizve markalarımızın değerini korumamız, beklentilerinin üzerinde ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan yüksek kalite ürünler sunmaya dayanmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir, verimli bir büyüme için kalite Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına önem vermekteyiz.

 • Etkin bir şekilde Kalite Yönetimi Standartlarını benimsemek ve uygulamak
 • Sürekli bir iyileştirme sürecinin yapılandırılması ve sistematik olarak uygulanması
 • Kritik kontrol noktaları oluşturarak kalite risklerini sürekli olarak azaltmak
 • Yeni ürünlerin üretim sürecinde geçerli olacak kalite koşullarını en detaylı şekilde tasarlamak ve uygulamak
 • Tesis, proses ve ekipmanları, ürünlerin kalite koşullarını karşılayacak şekilde tasarlamak ve işleyişini sağlamak
 • Gerektiği taktirde uygulanmak üzere kriz yönetim prosedürlerini oluşturmak
 • Kaliteyi etkileyen kararların bilgi birikimi doğrultusunda alınması

 

bilgi guvenligi politikasi

Lider Kozmetik KVKK Aydınlatıcı metinlerini aşağıdaki linklerden inceleyebilirisiniz.

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Koruma Politikası

KVKK Başvuru Formu

Müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek ve üretimde yüksek düzey verimlilik sağlayabilmek amacıyla üst yönetim ile beraber tüm çalışanlarımızın katılımıyla üretim ve hizmet sistemimizin performansı sürekli geliştirilmektedir.

Lider Kozmetik ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklere uymayı her zaman taahhüt ederek GMP (iyi üretim uygulamaları) regülasyonları dahilinde ürün ve faaliyet kalitesini arttırırken çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi ilke edinmiştir.

1 girdi kalite kontrol, 5 proses kalite kontrol, 1 teneke kutu kalite kontrol ve 1 sorumlu personel olmak üzere toplam 14 kişilik bir ekiple girişten sevkiyata kadar ürün güvenliğini ve kalitesini proses, prosedür, talimat ve kalite spesifikasyonları doğrultusunda en üst düzeyde tutmaya gayret gösteriyoruz.

Kalite Politikamız

 • Kozmetik sektöründe, ulusal ve uluslararası müşterilerimizin taleplerini, beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak.
 • BRC CP & IFS HPC & GMP 22716 gibi Ulusal ve uluslararası standart ve mevzuat koşulları ile uyumlu bir kalite yönetim sisteminin, Lider Kozmetik’in amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak ve sürekli geliştirmek.
 • Arge ve üretim süreçlerinde ürün kalitesini sağlayarak ve sürekli geliştirerek müşterilerimize zamanında, istenilen kalitede ve uygun maliyette ürün sağlamak.
 • İşini seven, sahiplenen ve sürekli kendisini geliştiren çalışanlara gerekli eğitimleri sağlamak.
 • Tüm paydaşlarımızın sistemin bir parçası olmalarını sağlamak.
 • Sürekli büyüyen, sektörün önde gelen ve çevreye saygı duyan bir kuruluş olmak.
 • Müşteri şartlarına ve spesifikasyonlara uygun ürünler üretmek ve bu üretimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Çevresel sorumluluklarımızı yerine getirerek yasal şartları sağlamak .
 • Etik ve personel sorumluluklarımızı yerine getirmek.
 • Ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığını sağlamak.