Seçme ve Yerleştirme Süreci

Öngörülen pozisyon için temel / yönetsel yetkinlik ve görev tanımının belirlenmesi doğrultusunda; Kariyer.net aracılığıyla, aranan kriterlere uygun adaylar belirlenir.

Pozisyon için öngörülen yetkinlikteki adaylar ile insan kaynakları bölümümüz tarafından yetkinlik bazlı ön mülakat gerçekleştirilir.

Pozisyon ve görev alacağı ekip için uygun olarak değerlendirilen adaylar için; ilgili departman yöneticisi ile tanıştırmak üzere 2. mülakat gerçekleştirilir. 

Olumlu olarak değerlendirilen adaya karar verilir.