İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımız, taşeronlarımız, ziyaretçilerimizin; kısaca tesisimizde bulunan tüm insanların, üretim tesisinde bulunduğu sırada maruz kalabileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak.

Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerin yürürlükteki 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve ilgili yönetmelikleri ile uyumunu sağlamak.

Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konulardaki riskleri belirlemek ve bu riskleri mümkün olabilen en düşük seviyeye indirebilmek için, hedeflerimizi OHSAS 18001 Yönetim Sistemi kapsamında oluşturmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak ve periyodik gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek.