Çevre Politikası

Kozmetik ve temel sağlık ürünleri üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutmak.

Kozmetik ve temel sağlık ürünleri üretim sektörünün gerektirdiği Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri ile Çevre Kanunu ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamak.

Doğal kaynakların korunması için enerji kullanımının azaltılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlamak.

Çalışanlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek ve çevre korunması faaliyetlerinde örnek bir kuruluş olmak.

Çevre Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak ve periyodik gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek.