Eğitim-Bireysel Gelişim

Lider Kozmetik te işe yeni başlayan her çalışanımız; işine, çalışma arkadaşlarına ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla bir oryantasyon eğitimine tabi tutulur.

Bu ihtiyaçların giderilmesi ve sürekli gelişimin sağlanabilmesi için, yıllık olarak hazırlanan planlar doğrultusunda şirket içi ve şirket dışı eğitim programları gerçekleştirilir.